Nacionalinė vietos valdžios biologinės įvairovės strategija

Raseinių g. Europos Komisija pristatė ekologinės gamybos plėtros veiksmų planą. Įdarbinama pagal darbo Seminaro metu buvo pademonstruoti du filmai, kurie buvo sukurti projekto metu.

Europos Komisija pristatė ekologinės gamybos plėtros veiksmų planą. Jo tikslas — skatinti ekologiškų produktų gamybą ir vartojimą, iki m. Veiksmų planas parengtas siekiant jau ir taip sparčiai augančiam ekologiniam sektoriui suteikti tinkamas priemones 25 proc.

Jame siūlomi 23 veiksmai, suskirstyti pagal 3 kryptis: vartojimo skatinimas, gamybos didinimas ir tolesnis sektoriaus tvarumo didinimas, siekiant užtikrinti subalansuotą sektoriaus augimą. Komisija ragina valstybes nares parengti nacionalinius ekologinės gamybos veiksmų planus siekiant padidinti jų nacionalinę ekologinio ūkininkavimo dalį.

  • Tarptautinė biologinės įvairovės diena – Panemunių regioninis parkas
  • Kokiomis valandomis galite prekiauti pasirinkimo sandoriais

Šiuo metu žemės ūkio paskirties žemės, kurioje ūkininkaujama ekologiškai, dalis valstybėse narėse labai skiriasi: ji gali siekti nuo 0,5 proc. Nacionaliniai ekologinės gamybos veiksmų planai papildys nacionalinius BŽŪP strateginius planus: jų priemonės neapsiribos žemės ūkiu ir tuo, kas siūloma pagal BŽŪP.

Read More by Panemunių regioninio parko direkcija on 1 balandžio with Komentarų: 0 Kasmet Velykos skelbia pavasario pradžią. Net neabejojame, kad kiekvienas iš Jūsų per šv. Velykas marginate

Vartojimo skatinimas Siekiant paskatinti ūkininkus pereiti prie ekologinio ūkininkavimo ir taip padidinti jų pelningumą bei atsparumą, bus labai svarbu, kad ekologiškų produktų suvartojimas didėtų. Šiuo tikslu veiksmų plane siūlomi keli konkretūs veiksmai, kuriais siekiama didinti paklausą, išlaikyti vartotojų pasitikėjimą ir padaryti ekologišką maistą labiau prieinamą piliečiams.

Jie apima: informacijos nacionalinė vietos valdžios biologinės įvairovės strategija ekologinę gamybą teikimą, ekologiškų produktų vartojimo populiarinimą, viešųjų maitinimo įstaigų skatinimą daugiau jų įsigyti vykdant viešuosius pirkimus ir ekologiškų produktų platinimo pagal ES mokykloms skirtą programą masto didinimą. Šiais veiksmais taip pat siekiama, pavyzdžiui, užkirsti kelią sukčiavimui, didinti vartotojų pasitikėjimą ir gerinti ekologiškų produktų atsekamumą.

Privatusis sektorius taip pat gali atlikti svarbų vaidmenį, pavyzdžiui, darbuotojams kaip atlygį skirdamas čekių, už kuriuos jie galėtų įsigyti ekologiškų maisto produktų. Gamybos didinimas Šiuo metu ekologiškai ūkininkaujama maždaug 8,5 proc. ES žemės ūkio paskirties žemės ir tendencijos rodo, kad, esant dabartiniam augimo tempui, iki m.

nacionalinė vietos valdžios biologinės įvairovės strategija kaip prekiauti opcionais ir ateities sandoriais indijoje

ES pasieks 15—18 proc. Šis veiksmų planas — priemonių rinkinys, duosiantis papildomą postūmį ir padėsiantis pasiekti 25 proc. Nors jame daugiausia dėmesio skiriama patrauklumo vartotojui didinimui, pagrindinė pertvarkos rėmimo priemonė ir toliau bus bendra žemės ūkio politika. Šiuo metu ekologiniam ūkininkavimui remti naudojama apie 1,8 proc.

nacionalinė vietos valdžios biologinės įvairovės strategija nėra komisinių pasirinkimo sandorių

Į būsimą BŽŪP bus įtrauktos ekologinės sistemos, kurioms — m. Ekologines sistemas galima taikyti ekologiniam ūkininkavimui skatinti. Pagrindinės priemonės apima ne tik BŽŪP, bet ir informacinių renginių organizavimą bei tinklų kūrimą siekiant keistis geriausia patirtimi, ūkininkų grupių, o ne pavienių ūkininkų sertifikavimą, mokslinius tyrimus ir inovacijas, blokų grandinės ir kitų technologijų naudojimą atsekamumui ir kartu rinkos skaidrumui didinti, vietos ir nedidelio masto perdirbimo didinimą, maisto grandinės organizavimo rėmimą ir gyvūnų mitybos gerinimą.

Nacionalinė vietos valdžios biologinės įvairovės strategija,

Siekdama didinti informuotumą apie ekologinę gamybą, Komisija kasmet rengs ES ekologinę dieną ir teiks ekologiško maisto grandinės apdovanojimus, kad būtų pripažinta kompetencija visuose ekologiškų maisto produktų grandinės etapuose. Komisija taip pat skatins ekologinio turizmo tinklų plėtrą pristatydama ekologiją puoselėjančius regionus.

nacionalinė vietos valdžios biologinės įvairovės strategija stochastinė macd prekybos sistema

Ekologiją puoselėjantys regionai — vietovės, kuriose ūkininkai, piliečiai, turizmo įmonės, asociacijos ir valdžios institucijos bendradarbiauja siekdami tvaraus vietos išteklių valdymo, grindžiamo ekologiškumo principais ir praktika. Veiksmų plane taip pat pažymima, kad ekologinė akvakultūros produktų gamyba tebėra palyginti naujas sektorius, tačiau turi didelį augimo potencialą.

(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra

Būsimomis naujomis tvarios ES akvakultūros plėtros gairėmis valstybės narės ir suinteresuotieji subjektai bus skatinami remti ekologinės gamybos šiame sektoriuje didinimą. Tvarumo didinimas Galiausiai veiksmų planu taip pat siekiama dar labiau didinti ekologinio ūkininkavimo rezultatų tvarumą.

Renginiai 1. Taip pat aptarta invazinių augalų rūšių kartografavimo metodika su praktiniais užsiėmimais gamtojeabiejose šalyse galiojantys teisės aktai, finansinės apskaitos ir komunikacijos ypatumai, viešųjų pirkimų klausimai, renginių organizavimas, ataskaitų teikimas.

Siekiant šio tikslo, daugiausia dėmesio bus skiriama prekių ženklų registravimo sistema gerovės didinimui, ekologiškų sėklų prieinamumo užtikrinimui, sektoriaus anglies pėdsako mažinimui ir plastiko, vandens ir energijos naudojimo mažinimui. Komisija taip pat ketina padidinti mokslinių tyrimų ir inovacijų MTI dalį ir bent 30 proc. Komisija atidžiai stebės pažangą vykdydama kasmetinius pažangos stebėjimo veiksmus su Europos Parlamento atstovais, valstybėmis narėmis ir suinteresuotaisiais subjektais, rengdama pusmečio pažangos ataskaitas ir laikotarpio vidurio peržiūrą.

Turime skubiai atkurti savo santykio su gamta pusiausvyrą. Tai ne tik ūkininkų, o visų maisto grandinės subjektų užduotis.